Стартиране на бизнес след предишен неуспех

Стартиране на бизнес след предишен неуспех
Ако първите ви опити за бизнес не са били успешни, вие сте много по-подготвени за следващ опит от съвсем начинаещите. В Европа само 50% от предприятията оцеляват 5 години след създаването им. Следователно фалитът изобщо не е необичаен.
 
Предприемачи, които преди са се провалили, се нуждаят от ново начало. Проучвания показват, че те се учат от грешките си и това води до ръст на БВП, заетост и производителност. Също така хората, започнали бизнес наново, са по-успешни и оцеляват по-дълго от другите стартъп фирми, които никога не са се проваляли. Те се разрастват по-бързо и наемат повече работници. Поради тази причина провалът в сферата на предприемачеството не трябва да се счита за „доживотна присъда“, която ще попречи на всяка предприемаческа дейност за в бъдеще, а напротив- провалът е възможност, чрез която можем да се учим и развиваме.
 
Проучвания показват, че много от хората, претърпели неуспех веднъж, имат нови идеи за бизнес проекти. Хората, които вече са се изправили пред тежки предизвикателства и да се провалили веднъж, искат и могат да се учат от грешките си. Те са по-решителни и готови да се изправят пред нови предизвикателства, като
опитът им ще им помогне по-добре да преценят новите рискове и възможности.
 
При предприемачите, които са се провалили веднъж, но въпреки това искат да опитат отново може да се наблюдава значителен потенциал за икономически растеж, в следствие на което да се отворят много нови работни места. Точно този потенциал трябва да бъде подкрепян!
 

Ние имаме решения за онези, които са падали неведнъж. Елате да обсъдим как да се задържите!