За проекта,нас,мисията ни

Подкрепа за старт, финансиране и развиване на собствен бизнес

Проект „Бизнес пре-акселератор на Североизтока”

Проектът се изпълнява в партньорство с Община Варна, ЦПО “Екселиа”, Сдружение “Български Бизнес Форуми”, Сдружение “Споделено Работно място -Варна” и Сдружение “Варна -Европейска Младежка Столица”.

Общата цел на проекта е да осигури достъпна, холистична и добре структурирана, устойчива и съобразена с регионалните потребности подкрепа за самостоятелна заетост на безработни,неактивни и наети лица в Североизточен район. Ще се осигури информиране и мотивиране на 260 лица и подготовка на 260 лица (от които безработни и/или неактивни 200 лица), желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане. Цели се насърчаване на предприемачеството и създаване на предприятия, включително иновативни и свързани с дигитализацията, “интернет на нещата”, “индустрия 4.0”, както и “зелени” бизнеси и свързани с мерки за развитие в областта на политиката по околна среда,политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност и предизвикателствата на смарт- градовете като устойчива възможност за професионално развитие на безработни, неактивни и наети лица, в т.ч. и на младежите от територията на Североизточен район.Ще се осигурят нови перспективи за професионалното им развитие и ще се увеличи броят на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и наети лица, като проектът ще гарантира осигуряването на 60 участници в самостоятелна заетост при напускане на операцията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 356 725. 60 лв., ЕСФ – 303 216.76 лв., национално съфинансиране – 53 508.84 лв.

responsive

СЪЗДАЙ СОБСТВЕН УСПЕШЕН БИЗНЕС С НАС

ЕКИП И ЕКСПЕРТИ

Силвия Щумпф
Силвия Щумпф
Председател на УС на Сдружение Бизнес Агенция
<h5>Силвия Щумпф</h5>
Силвия Щумпф
Председател на УС на Сдружение Бизнес Агенция

Вдъхновител, инициатор и лидер на десетки проекти за промяна по време на богатия си корпоративен опит като мениджър на успешни компании и холдинги, с повече от 20 години опит в създаването, разработването и реализацията на големи национални и международни проекти в областта на подкрепата за създаване на бизнес и консултации за развитие на компании и организационно съвършенство, иновации в образованието, социалните услуги, създаване и развитие на клъстери, и в популяризирането на възможностите на дигитализацията. Председател на УС на Сдружение Бизнес Агенция от 2000 г., one-stop shop за стартъпи, организационно съвършенство , дигитална трансформация и внедряване на иновации, университетски преподавател по предприемачество и управление на проекти в България и Великобритания, програмен директор на специализирания в иновативни бизнес обучения, тренинги и консултации учебен център „Екселиа“.

Борис Кръстев
Борис Кръстев
Старши експерт, Член на УС на Сдружение Бизнес Агенция
<h5>Борис Кръстев</h5>
Борис Кръстев
Старши експерт, Член на УС на Сдружение Бизнес Агенция

Старши експерт в управлението на проекти - 10 години опит в реализацията на големи проекти в областта на подкрепата за създаване на бизнес и консултации за развитие на компании, иновации в образованието, социалните иновации, и в популяризирането на възможностите на дигитализацията. Член на УС на Сдружение Бизнес Агенция от 2015 г., one-stop shop за стартъпи, дигитална трансформация и внедряване на иновации, старши консултант в специализирания в иновативни бизнес обучения, тренинги и консултации за бизнеса учебен център „Екселиа“.

Надежда Петрова
Надежда Петрова
Координатор проекти и комуникации в Сдружение Бизнес Агенция
<h5>Надежда Петрова</h5>
Надежда Петрова
Координатор проекти и комуникации в Сдружение Бизнес Агенция

Надежда е координатор проекти и комуникации в Сдружение Бизнес Агенция - one-stop shop за стартъпи, дигитална трансформация и внедряване на иновации - от 2011 г. Има над 12 г. опит в реализацията на големи проекти в областта на подкрепата за бизнес развитие, създаване и развитие на клъстери, социални иновации, работа със социалночувствителни и уязвими групи.

Йорданка Гендова
Йорданка Гендова
Експерт в Сдружение Бизнес Агенция
<h5>Йорданка Гендова</h5>
Йорданка Гендова
Експерт в Сдружение Бизнес Агенция

Дипломиран магистър по икономика. Кариерно развитие като главен счетоводител, финансов директор и финансов одит, мениджмънт в хотелиерството. Собствен бизнес в областта на счетоводни, финансови и застрахователни услуги от 2000г.

Димитър Василев
Димитър Василев
председател на СНЦ „Български Бизнес Форуми”
<h5>Димитър Василев</h5>
Димитър Василев
председател на СНЦ „Български Бизнес Форуми”

Димитър Василев е председател на СНЦ „Български Бизнес Форуми” и изпълнителен директор на Webest EU - компания за дигитален маркетинг. Част е от мрежата от Дигитални Лидери на Световен Икономически Форум. Пълноправен член представляващ България в Европейска Стартъп Мрежа и член на Управителните съвети на Варна Европейска младежка столица и Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност. Президент на Round Table Bulgaria и член на УС на Round Table Варна. Стреми се да насърчава предприемаческото и личностното развитие у младите хора във всяко свое начинание.

Галин Димитров
Галин Димитров
Съосновател на Кагами ООД
<h5>Галин Димитров</h5>
Галин Димитров
Съосновател на Кагами ООД

Галин е сериен предприемач. Съосновател на Кагами ООД - компания за търговия с компютърна техника и софтуерни решения. Инвеститор и съосновател на Синера БГ ООД софтуерна компания, която се развива в Интернет услугите запознанства и електронна търговия. Инвеститор и съосновател на АМАМ БГ ООД, платформа за доставка на храна. Интересите на Галин Димитров се разпростират в хранително вкусовата промишленост, интернет услугите, съвременни технологични и софтуерни решения. Участвал е в няколко научни инфраструктурни проекта и редица социални и обществено полезни проекти и организации. Фен е на социалноотговорни бизнеси.

Велислава Борисова
Велислава Борисова
Бизнес консултант
<h5>Велислава Борисова</h5>
Велислава Борисова
Бизнес консултант

Велислава е магистър „Корпоративен бизнес и управление“ с разнообразни интереси, довели до впечатляващ опит. Маркетинг експерт, брокер БФБ, университетски преподавател, стартъп ментор, HR бизнес консултант са само част от сферите ѝ на изява. Велислава е участвала в многобройни обучения за насърчаване на предприемачеството и предприемаческите нагласи към Стопанска Камара Варна, JCI, Junior Achievement Bulgaria и America for Bulgaria. В кариерния си път на преподавател и Ръководител „Международен отдел и сътрудничество“ на ИУ Варна е участвала в планирането, отганизирането, ръководенето и контрола на разнородни учебни програми, включително международни европейски обучителни проекти към Lancaster University (UK), както и разнообразни проекти за финансиране по европейски фондове. Като Маркетинг експерт в СНЦ Български бизнес форуми пряко е отговаряла за дигиталния маркетинг, комуникациите и организацията на международни бизнес конференци организирани от сдружението.

Николай Петканов
Николай Петканов
Сериен предприемач, Експерт в СНЦ Български Бизнес Форуми
<h5>Николай Петканов</h5>
Николай Петканов
Сериен предприемач, Експерт в СНЦ Български Бизнес Форуми

Визионер, творец, създател… Николай Петканов е Магистър по Телекомуникации, Бизнес администрация и Мениджмънт. Има няколко специализации, сред които – „Лидерство в Глобална Среда“,GRID International; Майсторски клaс – „От визия към действие. От действие към успех” –VW Versicherungsdienst, Germany; Майсторски клас – „Бизнес лидерство и предприемачество. Най-добри практики „–University of Cincinati, USA; Майсторски клас – „Дигитално предприемачество“ – Coventry University, UK. Николай има над 25 години опит в предприемачеството, продажбите и личната мотивация. Основател и съосновател в 9 start up компании в сферата на финансите, технологиите, производството, обученията и услугите.

Галин Желязков
Галин Желязков
председател на Beehive co-working space Varna
<h5>Галин Желязков</h5>
Галин Желязков
председател на Beehive co-working space Varna

Галин Желязков е сериен предприемач в сферата на високите технологии. Завършил софтуерно инженерство и мениджмънт, както и глобален иновационен мениджмънт и предприемачество и иновации в Швеция, Великобритани и Австралия. Съосновател и основател е на компании, които са обвързани от интернет доставчик, софтуерна фирма, логистична фирма, кина до фирма в развлекателната индустрия. Галин Желязков е председател на Beehive co-working space Varna и изпълнителен директор на Автокино ЕООД. Също така е част от мрежите Techstarts, Startup Weekend, Startup Europe Week, TEDx и член на УС на Варна европейска младежка столица

Цветелина Йорданова
Цветелина Йорданова
Експерт в Beehive co-working space Varna
<h5>Цветелина Йорданова</h5>
Цветелина Йорданова
Експерт в Beehive co-working space Varna

Цветелина е магистър “Комуникации и бизнес развитие”. Към момента работи като координатор “Комуникации и фондонабиране“ във Варна - Европейска младежка столица. Като част от екипа на Beehive, помага за развитието на startup-и и средата им в града. Следваща стъпка е промяна в образованието, чрез създаване на първият High tech pre-accelerator за ученици. Вдъхновена от все по-променящия се и пъстър свят на новите медии и технологии, нейната страст е графичният дизайн. Организатор на местни и международни инициативи като TEDx, StartupWeekend, Europe Code Week. В свободното си време реализара арт проекти, сред които пианото стълби Inspire и Chocolate exhibition.

Майкъл Милков
Майкъл Милков
Сериен предприемач
<h5>Майкъл Милков</h5>
Майкъл Милков
Сериен предприемач

Майкъл “Хайп” е сериен предприемач, Изпълнителен Директор и Основател на HYPESHAPE, full-service дигитална агенция фокусирана и обслужваща Високо-технологични Startups в цял свят. Организатор на международни инициативи като Startup Weekend и Europe Code Week. P.S. I love to hustle!

Сергей Петров
Сергей Петров
Експерт младежки политики и партньорства
<h5>Сергей Петров</h5>
Сергей Петров
Експерт младежки политики и партньорства

Сергей Петров e Експерт младежки политики и партньорства в Сдружение Варна - Европейска млaдежка столица Завършва специалност "Политология" във Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий“. След това завършва „Международна политика и сигурност“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Председател на Младежка асоциация по политически науки и основател на Клуб по политически науки - Варна. Има опит в координирането на международни проекти и политическото консултиране. Притежава дълъг професионален опит в туристическия бранш и участва като член на жури в Startup събития за иновативни идеи в туризма.

Момчил Спасов
Момчил Спасов
Експерт Европейски програми в Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“
<h5>Момчил Спасов</h5>
Момчил Спасов
Експерт Европейски програми в Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“

Магистър по икономика. Повече от 10г. опит в разработването и управлението на проекти и програми в публичния и частния сектор на местно, регионално и национално ниво – предприсъединителни фондове, Европейски структурни и инвестиционни фондове, оперативни и международни програми. Като част от екипа на Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“ подпомага младежките организации в подготовката и реализирането на проекти, включително в областта на социалните иновации, развиване на креативност и предприемачески умения, предприемачески инициативи и индивидуални кариери на младежи. Сред подпомогнатите дейности по проекти са startup обучения, практически тренинги, менторски програми, както и конкретни бизнес идеи.

Костадин Петров
Костадин Петров
Старши експерт в Сдружение Бизнес Агенция, клон Добрич
<h5>Костадин Петров</h5>
Костадин Петров
Старши експерт в Сдружение Бизнес Агенция, клон Добрич

Старши експерт в Сдружение Бизнес Агенция, клон Добрич - one-stop shop за стартъпи, дигитална трансформация и внедряване на иновации - от 2011 г.. Над 12 г. опит в управлението и реализация на големи проекти в областта на подкрепата за бизнесразвитие и социалните иновации. Старши консултант и обучител в специализирания в иновативни бизнес обучения, тренинги и консултации за бизнеса учебен център „Екселиа“.

Лиа-Филипа Кирова
Лиа-Филипа Кирова
Координатор проектни дейности
<h5>Лиа-Филипа Кирова</h5>
Лиа-Филипа Кирова
Координатор проектни дейности

Координатор на младежките инициативи на Сдружение Бизнес Агенция Варна още от последните класове в ГПЧЕ “Йоан Екзарх“, студентка трета година по бизнесадминистрация във Виенския Икономически Университет, ръководи екипи от ученици и студенти по проекти, свързани с насърчаване на предприемаческата активност, уменията за екипна работа, здравословния начин на живот и морските спортове. Силна в комуникационните дейности, управлението на кампании в социалните медии, работа в мултикултурни екипи. Говори немски, английски и руски.

Петър Станиславов
Петър Станиславов
Координатор проектни дейности
<h5>Петър Станиславов</h5>
Петър Станиславов
Координатор проектни дейности

Студент по бизнесадминистрация във Виенския Икономически Университет, с опит в студентски проекти, свързани с насърчаване на предприемаческата активност. Поддържа интернет активностите на Сдружение Бизнес Агенция и учебен център "Екселиа" и отговаря за мултимедийните продукти по проекти. Говори немски, английски и руски.

Кристина Костадинова
Кристина Костадинова
Координатор дейности по публичност
<h5>Кристина Костадинова</h5>
Кристина Костадинова
Координатор дейности по публичност

Завършва Виенския Университет със специалност "Медии и комуникации" с фокус ПР, реклама и журналистика. Отлични комуникационни умения, придобити благодарение на участие в множество проекти както още в ГПЧЕ "Йоан Екзарх", така и в университета. Благодарение на участието в множество кампании в университета, има отлични способности за работа в екип. Има голям афинитет към спорта заради дългогодишна танцова кариера. Владее перфектно немски и английски.