Предоставените от Вас данни не са публични и служат единствено за отчитане пред Управляващия орган.

ЗАЯВЛЕНИЕ

за включване в дейностите по проект:

“Бизнес пре-акселератор на Североизтока“ BG05M9OP0011.023-0145-C01

БЕНЕФИЦИЕНТ: Сдружение Бизнес Агенция
ПАРТНЬОРИ: Община Варна, ЦПО "Екселиа", Сдружение "Български Бизнес Форуми",
Сдружение "Споделено Работно място -Варна", Сдружение "Варна -Европейска Младежка Столица"

Име, фамилия:

Телефон за контакт:

Електронна поща

Към коя от групите се причислявате? (Само един възможен отговор)

Заети

Безработни

Неактивни

Друго:

Заето лице

Самостоятелно заето лице

До 6 месеца

Над 6 месеца

Над 12 месеца

Неактивен

Неангажиран с образование или обучение

Моля, уточнете!

Заето

Самостоятелно заето лице

До 6 месеца

Над 6 месеца

Над 12 месеца

Неактивен

Неангажиран с образование или обучение

Интересувам се от включване в: (Възможен е повече от един отговор)

40 часа обучение по предприемачество (само за безработни и неактивни лица)

40 часа консултации за самонаемане

40 часа обучение

40 часа консултации

Желая включване в дейностите по проекта в един от градовете:
гр. Варнагр. Добричгр.Шумен

В случай на участие в сходни дейности по други проекти, финансирани по процедура „Подкрепа за предприемачество“. моля отебележете в кой град и по кой проект :